Vận Chuyển Hóa Chất

Công ty TNHH Hóa Chất Trần Gia chuyên vận chuyển hóa chất dạng dung dịch lỏng như:

  • NaOH 32%, NaOH 45%, NaOH 50%.
  • H2SO4 98%, H2SO4 70%, H2SO4 60%, H2SO4 32%
  • HCl 35%, HCl 32%
  • Javel 10%
  • Silicate lỏng ( thủy tinh lỏng)
  • PAC 10% (dạng lỏng)

Với đầy đủ phương tiện xe bồn, xe tải chuyên dụng, giấy phép vận tải hàng nguy hiểm, giấy chứng nhận học an toàn của nhân viên.

Một số hình ảnh về đội xe vận chuyển:

         Đội xe bồn chuyên dụng                      Xe bồn nhập khẩu nguyên                   Xe tải thùng vận chuyển hóa chất khô