Trung hòa nước thải và hóa chất trung hòa

1.Mục đích
Tùy thuộc vào từng ngành công nghiệp mà có những loại thành phần nước thải khác nhau. Ví dụ nhà máy chế biến thủy sản thành nước thải chủ yếu là hàm lượng các chất hữu cơ, ngành xi mạ chủ yếu là các kim loại nặng,… Trên thực tế có nhiều ngành công nghiệp nước sau khi xả thải có hàm lượng axit hoặc bazơ rất cao, chúng là tác nhân ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải như ăn mòn các công trình trong hệ xử lý, ảnh hưởng đến các bước xử lý sinh học. Thường để giải quyết hiện tượng này người ta thường dùng biện pháp trung hòa. Trung hòa để điều chỉnh nồng độ pH cho phù hợp với các bước xử lý tiếp theo, đặc biệt như xử lý sinh học.
Nước thải công nghiệp thường bị ô nhiễm bởi các axit vô cơ như: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4,…Các axit hữu cơ: CH3COOH, H2CO3,…
Phản ứng trung hòa xảy ra giữa một chất có tính axit và chất có tính bazo làm mất đi đặc tính của hai chất đó.

Một số phương pháp trung hòa axit


2.Các phương pháp trung hòa nước thải

  • Trung hòa nước thải axit với nước thải bazo
  • Trung hòa nước thải bằng cách thêm hóa chất
  • Trung hòa qua lớp vật liệu lọc trung hòa
  • Dẫn khí từ lò hơi để trung hòa

(tailieumoitruong.org)

Comments

comments