Sẽ đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho huyện Côn Đảo

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua Nghị quyết đầu tư dự án việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải ở trung tâm huyện Côn Đảo. Theo đó, tổng diện tích lưu vực được thu gom là khoảng 899 ha; diện tích của trạm xử lý nước thải là khoảng 1,5 ha; công suất trạm là 3.500m³/ngày đêm.

Sẽ đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho huyện Côn Đảo

Nghị quyết đã nêu rõ ràng, việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải ở khu vực trung tâm huyện Côn Đảo nhằm mục đích thu gom và xử lý nước thải ở tại khu vực trung tâm huyện góp phần để có thể giải quyết vấn đề môi trường khu vực, tạo điều kiện để phát triển Côn Đảo trở thành một Khu du lịch quốc gia theo đúng quy hoạch du lịch đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện Côn Đảo.

Cụ thể, về công nghệ xử lý, do đặc điểm của nước thải ở tại huyện Côn Đảo chủ yếu là nguồn nước thải sinh hoạt nên sẽ áp dụng công nghệ là kết hợp với các biện pháp xử lý về cơ học, hóa học và vi sinh – công nghệ sinh học ở từng mẻ SBR, đảm bảo nguồn nước thải đầu ra đạt QCVN 14-2008 /BTVMT – Cột A.

Nước thải sau khi xử lý đã được xả vào trong khoảng diện tích khoảng 2 ha ở cuối khu vực của hồ An Hải để có thể chống xâm nhập mặn của hồ An Hải, nhằm duy trì mực nước ngầm của khu vực và có thể sử dụng cho mục đích công cộng như là tưới cây hay rửa đường…

Sẽ đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho huyện Côn Đảo

Về hệ thống thu gom xử lý nước thải ở trung tâm huyện Côn Đảo bao gồm các hạng mục như là: cụm bể xử lý phải có các mương lắng cát, các hố gom, các bể điều hòa, bể SBR, bể trung chuyển, bể để khử trùng, các mương quan trắc, bể chứa bùn; các thiết bị xử lý; nhà vận hành bao gồm nhà điều khiển, các phòng thí nghiệm, nhà máy thổi khí, ép bùn, các hóa chất; hồ sinh học khoảng 3.000 m2; hạ tầng về kỹ thuật trạm; trạm biến áp hay máy phát điện dự phòng 250KVA…

Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải ở trung tâm huyện Côn Đảo đã được chia làm 2 giai đoạn rõ rệt, trong đó tiến độ thực hiện ở giai đoạn 1 sẽ hoàn thành chính thức vào năm 2020. Tổng mức đầu tư của hệ thống thu gom và xử lý nước thải của giai đoạn 1 là khoảng 167 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn chính của ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Comments

comments