Đến hết năm 2019, toàn bộ các khu công nghiệp và chế xuất phải có hệ thống xử lý nước thải

Được xem là mục tiêu trọng điểm trong năm của nghành tài nguyên và môi trường Việt Nam. Cần phải xây dựng hoàn thiện các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Đến hết năm 2019, toàn bộ các khu công nghiệp và chế xuất phải có hệ thống xử lý nước thải

Đầu tiên nhất phải kể đến là quyết tâm xây bắt buộc các khu công nghiệp và chế xuất phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, xây dựng hoàn thành và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường
Kế đến là phải đạt tỷ lệ 80% chất thải dạng rắn phải được thu gom xử lý.

Tiếp theo thứ 3 là hoàn thành sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp, giải quyết tình trạng khiếu kiện về đất đai thu hồi và phải đạt 12% ngân sách về đất đai.
Thứ 4 là 62% hồ chứa quan trọng trên các lưu vực sông vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ; 55% số trạm quan trắc khí tượng thủy văn được tự động hóa; xây dựng Trung tâm dữ liệu Đồng bằng sông Cửu Long kết nối liên vùng;

Thứ năm, 28% diện tích vùng biển được điều tra cơ bản với tỷ lệ bản đồ 1:500.000; 70% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản với tỷ lệ 1:50.000;
Thứ sáu, hoàn thành xây dựng các tiêu chí phát triển bền vững về môi trường, biến đổi khí hậu, đại dương làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

Điều cuối cùng là hoàn thành xây dựng các tiêu chí phát triển bền vững về môi trường bền vững, việc biến đổi khí hậu

Comments

comments