Thắt chặt quản lý hóa chất, kiểm soát chất thải ngành dệt may

Bộ phận lãnh đạo của chính phủ cam kết cắt giảm lượng không khí ô nhiễm khoảng 8% ra môi trường của ngành dệt may, vì vậy các doanh nghiệp dệt may cần thay đổi công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để phù hợp với điều kiện kinh doanh toàn cầu.

Tổng cục môi trường khi tham gia chương trình “Vươn tới đỉnh cao”- sáng kiến hỗ trợ sự phát triển của ngành dệt may đã thực hiện đánh giá rủi ro do sự phát thải hóa chất ra môi trường. Từ đó xây dựng nên bộ hướng dẫn kỹ thuật “Quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải hóa chất độc hại trong doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam”

Phó viện trưởng viện khoa học Môi Trường, TS. Nguyễn Thị Phương Mai cho biết Hướng dẫn kỹ thuật nhằm hướng dẫn quản lý an toàn hóa chất và kiểm soát ô nhiễm, từ đó giảm thiểu phát thải ra môi trường và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ quy định trong nước cũng như quốc tế

Hướng dẫn kỹ thuật này được sử dụng cho các cơ sở sản xuất dệt nhuộm có sử dụng hóa chất, cơ quan quản lý môi trường và hóa chất; các hiệp hội có liên quan đến dệt may,…

Hướng dẫn kiểm soát hóa chất độc hại trong ngành dệt may bao gồm nhiều giai đoạn như xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát phát thải doanh nghiệp; quản lý hóa chất; đánh giá thực hiện và đánh giá quản lý.

Ở giai đoạn quản lý hóa chất, bộ phận lãnh đạo phải cam kết phải đáp ứng nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện và cải thiện quá trình quản lý hóa chất cũng như như đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xây dựng tài liệu quản lý hóa chất theo một quy trình chặt chẽ nhằm đáp ứng không phát thải độc hại ra môi trường, các doanh nghiệp cần đáp ứng nguồn nhân viên được đào tạo chuyên môn thích hợp.

(TN&MT)

Comments

comments