Bạn Đang ở Mục Lưu Trữ: Tin Tức Hóa Chất

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUNG HÒA NƯỚC THẢI

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUNG HÒA NƯỚC THẢI: Nước thải thải ra từ nhiều hoặt động sản xuất công nghiệp chứa nhiều axit hoặc kiềm, để tránh nước thải khi thải ra có hàm lượng kiềm và axit cao phá hoại môi trường sinh thái, người ta phải trung hòa nước thải trước khi thải ra