Hóa chất chống cáu cặn RO

Hóa chất chống cáu cặn RO dạng lỏng G511V