Thuật ngữ về hóa chất và hoạt động hóa chất ( kỳ 2)

Thuật ngữ về hóa chất và hoạt động hóa chất ( kỳ 2)

hoa chat xut

Một số khái niệm:

 • Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất( MSDS): là văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa  chất trong thời gian ngắn hay lâu dài các trình tự để làm việc một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng.
 • GHS: Là tên viết tắt của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhẫn hóa chất( Globally Harmonizied System of Classification and labeing of Chemicals.
 • Tiền chất công nghiệp: Là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong  sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy,được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý,kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp nhóm 2.

 

Sản phẩm hóa chất:

 1. Xút Vảy
 2. Javen
 3. Dung dịch xút lỏng
 4. Poly Ferric Sulphate
 5. NaOH
 6. Axit Clohidric
 7. Axit H2SO4
 8. Hóa chất PAC
 9. Poly Aluminium Chloride
 10.  Soda Na2CO3
 11. Hydrogen Peroxide
 12. Axit H2SO4 60%
 13. Axit Clohidric
 14. Axit Formic
 15. Cồn Methanol

 

Comments

comments